Lịch phát sóng kênh htv4 ngày 18-10-2020

Lịch phát sóng htv4 ngày 18-10-2020

Lịch phát sóng kênh htv4 ngày 18-10-2020 với nhiều chương trình đặc sắc. Cập nhật nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày. Lịch phát sóng kênh kênh htv4 ngày 18-10-2020 với nhiều chương trình hấp dẫn. Chúc các bạn có những giây phút vui vẻ!

Chưa có dữ liệu lịch phát sóng
00:05 Dạy Golf 2020 Phát lại - Số 24
00:20 Khám Phá Công Nghệ II 2020 - Số 20 Phát lại
01:05 Nhịp Sống 24h Phát lại
01:15 Hoạt Hình - Số 34 Phát lại
01:35 Thế Giới 23 Độ 5 II 2020 - Số 20 Phát lại
02:05 Khám Phá Công Nghệ II 2020 - Số 20 Phát lại
02:35 Tài Chính Thông Minh II 2020 - Số 20 Phát lại
03:05 Nhịp Sống Style Phát lại
03:10 Sitcom Công Sở Truyền Kỳ - Số 20.2020 Phát lại
03:35 Info 360 II 2020 - Số 19 Phát lại
04:05 Thế Giới 23 Độ 5 II 2020 - Số 20 Phát lại
04:35 Khám Phá Công Nghệ II 2020 - Số 20 Phát lại
05:05 Tài Chính Thông Minh II 2020 - Số 19 Phát lại
05:35 Địa Ốc II 2020 - Số 20 Phát lại
06:00 Nhịp Sống 24h P1
06:05 Dự Báo Thời Tiết P1 Phát mới
06:10 Nhịp Sống 24h P2
06:15 Dự Báo Thời Tiết P2 Phát mới
06:20 Nhịp Sống 24h P3
06:35 Dạy Golf 2020-Số 24 Phát mới
06:45 Sitcom Công Sở Truyền Kỳ - Số 24.2020 Phát lại
07:05 Thế Giới 23 Độ 5 II 2020 - Số 20 Phát lại
07:35 Kết Nối Swing II 2020 - Số 19 Phát lại
08:05 Tài Chính Thông Minh II 2020 - Số 20 Phát lại
08:35 Báo Chí Góc Nhìn II 2020 - Số 19 Phát lại
09:05 Khám Phá Công Nghệ II 2020 - Số 20 Phát lại
09:35 Báo Chí Góc Nhìn II 2020 - Số 20 Phát lại
10:05 Nhịp Sống Style Phát lại
10:10 Sitcom Công Sở Truyền Kỳ - Số 20.2020 Phát lại
10:35 Khám Phá Công Nghệ II 2020 - Số 21 Phát lại
11:05 Phim Hồng Tửu Và Giai Nhân (Trung Quốc 42 tập) - Tập 17 Phát mới
12:05 Phim Mùa Hè Chết Chóc - Tập 1 Phát lại
13:05 Nhịp Sống 24h Phát lại
13:35 Dạy Golf 2020 Phát lại - Số 24
13:45 Sitcom Công Sở Truyền Kỳ - Số 24.2020 Phát lại
14:05 Thế Giới 23 Độ 5 II 2020 - Số 20 Phát lại
14:35 Khám Phá Công Nghệ II 2020 - Số 20 Phát lại
15:05 Sitcom Công Sở Truyền Kỳ 24.2020 Phát lại
15:15 Dạy Golf 2020 Phát lại - Số 24
15:35 Kết Nối Swing II 2020 - Số 19 Phát lại
16:05 Kí Sự Khám Phá 2020 - Số 154 Phát lại
16:10 Dạy Golf 2020 Phát lại - Số 24
16:35 Nhịp Sống Style Phát lại
16:40 Hoạt Hình - Số 34 Phát lại
17:05 Nhịp Sống 24h Phát mới
17:35 Khám Phá Công Nghệ II 2020 - Số 20 Phát lại
17:45 Kí Sự Khám Phá 2020 - Số 150 Phát lại
18:15 Phim Lạc Lối (Việt Nam) (30 tập) Tập 1 Phát mới
19:05 Nhịp Sống Style Phát mới
19:10 Sitcom Công Sở Truyền Kỳ - Số 18.2020 Phát mới
19:15 Tài Chính Thông Minh II 2020 - Số 20 Phát mới
20:20 Phim Không Nhân Nhượng (80 tập) Tập 40m
21:35 Phim Mùa Hè Chết Chóc - Tập 2 Phát mới
22:05 Sitcom Công Sở Truyền Kỳ - Số 18.2020 Phát lại
22:10 Dạy Golf - Số 22 Phát lại
22:35 Khám Phá Công Nghệ II 2020 - Số 20 Phát lại
22:40 Bản Tin Thời Tiết Phát mới
23:05 Nhịp Sống Style Phát lại
23:10 Kí Sự Khám Phá 2020 - Số 144 Phát lại
23:35 Tài Chính Thông Minh II 2020 - Số 20 Phát lại