Lịch phát sóng kênh Phat-thanh ngày 25-01-2023

Lịch phát sóng Phat-thanh ngày 25-01-2023

Lịch phát sóng kênh Phat-thanh ngày 25-01-2023 với nhiều chương trình đặc sắc. Cập nhật nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày. Lịch phát sóng kênh kênh Phat-thanh ngày 25-01-2023 với nhiều chương trình hấp dẫn. Chúc các bạn có những giây phút vui vẻ!

00:00 Song Thế Sủng Phi (Trung Quốc_19T) Tập 3
00:45 Quý Cô Xinh Đẹp (Thái Lan_38T) Tập 31
01:30 Thời Gian Đều Biết (Trung Quốc_45T) Tập 43
02:15 Cục Cưng Rắc Rối (Hàn Quốc_60T) Tập 8
03:00 Hài Phương Nam (Việt Nam-200T) Tập 27
03:20 Hài Phương Nam (Việt Nam-200T) Tập 28
03:45 Song Thế Sủng Phi (Trung Quốc_19T) Tập 3
04:30 Biệt Thự Hoa Hồng (Việt Nam_32T) Tập 28
05:15 Hài Phương Nam (Việt Nam-200T) Tập 29
05:35 Hài Phương Nam (Việt Nam-200T) Tập 30
06:00 Thời Gian Đều Biết (Trung Quốc_45T) Tập 43
07:00 Cục Cưng Rắc Rối (Hàn Quốc_60T) Tập 8
08:00 Quý Cô Xinh Đẹp (Thái Lan_38T) Tập 31
09:00 Biệt Thự Hoa Hồng (Việt Nam_32T) Tập 28
10:30 Hài Phương Nam (Việt Nam-200T) Tập 30
11:00 Song Thế Sủng Phi (Trung Quốc_19T) Tập 3
12:00 Quý Cô Xinh Đẹp (Thái Lan_38T) Tập 31
13:00 Thời Gian Đều Biết (Trung Quốc_45T) Tập 43
14:00 Biệt Thự Hoa Hồng (Việt Nam_32T) Tập 28
15:00 Cục Cưng Rắc Rối (Hàn Quốc_60T) Tập 8
16:00 Quý Cô Xinh Đẹp (Thái Lan_38T) Tập 31
17:00 Song Thế Sủng Phi (Trung Quốc_19T) Tập 4
18:00 Hài Phương Nam (Việt Nam-200T) Tập 31
18:30 Hài Phương Nam (Việt Nam-200T) Tập 32
19:00 Biệt Thự Hoa Hồng (Việt Nam_32T) Tập 29
20:00 Quý Cô Xinh Đẹp (Thái Lan_38T) Tập 32
21:00 Thời Gian Đều Biết (Trung Quốc_45T) Tập 44
22:00 Cục Cưng Rắc Rối (Hàn Quốc_60T) Tập 9
23:00 Hài Phương Nam (Việt Nam-200T) Tập 31
23:30 Hài Phương Nam (Việt Nam-200T) Tập 32